esp
cat

Informes d’expertització

El Centre d’Estudis Ramon Casas (CERC a partir d’ara), a través del Comité de Catalogació i Expertització (CCE a partir d’ara), és l’organisme de l’Associació Ramon Casas i la seva marca Ramon Casas Estate per acreditar les obres atribuïdes a Ramon Casas i Carbó i catalogar-les amb l’objectiu d’assessorar, protegir i conservar el seu llegat artístic i vital.

El CCE té per objecte estudiar, validar i catalogar l’obra pictòrica creada per l’artista per tal d’acreditar-ne l’autoria de Ramon Casas. El comité es reuneix periòdicament per avaluar les sol·licituds, que a partir d’avui ja poden enviar-se. Els membres del comitè són: un membre de la família Casas Carbó i cinc destacats professionals de rellevada experiència i solvència en cadascuna de les seves especialitats.

Fes clic aquí per accedir i conèixer les normes del procediment d’expertizació.